دربــاره ما بیشتــر بدانیــد

About Us

ساعات نوبت دهی مطب

Turn Ratings

زمانیکه پوست آسیب می‌بیند، از طریق ترمیم بافت آسیب دیده و جایگزین ساختن بافت از دست رفته با سلولهای جدید، پاسخ می‌دهد. طی روند ترمیم، بافت مرده یا آسیب دیده، ابتدا توسط بافت اسکار و به تدریج با سلولهای جدید سالم جایگزین می‌شود. این درمان را از ما بخواهید...


تماس بگیرید...

برنامه 2019


ساعت کاری شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه چهارشنبه پنجشنبه
صبح 9-11 9-11 - - 9-13 -
عصر 1-11 16-22 16-22 - - 17-21

دکتــر اسدیــان

Dr.Asadian

دکتر معتبر از ابتدای کار حرفه ای خود همواره با ارائه و روش های درمانی و تکنیکهای جراحی زیبایی بر اساس اصول و معیارهای علم روز سعی کرده است یکی از پیشگامان در ارائه خدمات جراحی زیبایی می باشد. در حقیقت روش درمانی خود را در غالب یک برنامه هنرمندانه با هزینه مقرون به صرفه به بیماران ارائه دهد.

مطمئن باشید در مطب دکتر اسدیان کلیه خدمات زیبایی با شیوه های درمانی روز دنیا ارائه می گردد پس با آسودگی خاطر درمان مشکلات پوستی خود را از ما بخواهید.


خدمــات تخصصــی مطــب

Specialized Services