خدمــات تخصصــی مطــب

Specialized Services


دربـاره سلامــت پوســت و مو بیشتــر بدانید

Article

خدمــات تخصصــی مطــب

Specialized Services

ترمیــم پوســت

Skin Repair

زمانیکه پوست آسیب می‌بیند، از طریق ترمیم بافت آسیب دیده و جایگزین ساختن بافت از دست رفته با سلولهای جدید، پاسخ می‌دهد. طی روند ترمیم، بافت مرده یا آسیب دیده، ابتدا توسط بافت اسکار و به تدریج با سلولهای جدید سالم جایگزین می‌شود.

 

با مــراجعه به مطـب دکــتر محمد اســدیان از کلیـه
خدمــات زیبایی با قیمــتی مناســب بهره منــد شویـد.

About Us

نـخـستین گـام برای زیبایی پوست صورت ، آگاهی یافتن ازنوع پوست میباشد.
زیرا ازاین طریق شما قادر خواهید بودهر چه بهتر از پوستتان مراقبت و هـمـچنـیـن فـراورده های بـهـداشـتـی و آرایشی مناسب نوع پوست خود را انتخاب کنید.

مطب دکتر محمد اسدیان ارائه دهنده انواع خدمات زیبایی و پوست و مو همگام با تکنوژوی روز دنیا.